Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти

Відповідно до статті 9 Закону «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Зауважуємо, що «інклюзивна форма» здобуття освіти законодавством не передбачена.


Інформація про особливості організації інституційної форми здобуття загальної середньої освіти

У 2023/2024 навчальному році в Чернівецькому ліцеї №17 “Успіх” загальну середню освіту здобувають 754 учні.

З них:

  • 749 учнів здобувають освіту за очною (денною) формою;
  • 87 учням забезпечено індивідуальне навчання (з них: 3 – педагогічний патронаж, 84 – екстерпнатна форма навчання);
  • 14 учням – інклюзивне навчання.