Базові нормативно-правові акти, що регламентують діяльність ЗЗСО

                 Закони України

Конституція України.

 «Про освіту».

 «Про повну загальну середню освіту».

Кодекс законів про працю України.

 «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 «Про відпустки».

 «Про оплату праці».

 «Про захист персональних даних».

 «Про доступ до публічної інформації».

«Про звернення громадян».


Загальнодержавні акти у сфері освіти

Національна доктрина розвитку освіти.

Національна стратегія розвитку освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

Конвенція про права дитини.

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Концепція профільного навчання у старшій школі.


Положення, що регламентують роботу закладу

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
Положення про державну підсумкову атестацію.
Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».
Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.  
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Положення про Малу академію наук учнівської молоді.
Положення про групу продовженого дня.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

Положення про психологічну службу системи освіти України.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.