Школа сьогодні

У Чернівецькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 11 навчається 759 учнів (27 класів)

З них: у школі І ступеня – 324 учнів (11 класів);

ІІ ступеня – 353 учнів (13 класів);

ІІІ ступеня – 82 учні (3 класи).

Навчально-виховний процес забезпечує

 56 педагогів, з них: 

спеціалістів вищої категорії – 28;

спеціалістів першої категорії – 2;

спеціалістів другої категорії – 9;

спеціалістів – 13.

16 вчителям присвоєно педагогічне звання „учитель-методист”;

9 – „старший учитель”;

8 педагогів нагороджено знаком „Відмінник освіти України”.

Проблеми,над якими працює педагогічний колектив школи:

– методичною: «Підвищення якості навчально-виховного процесу та якості   знань   учнів   через впровадження інноваційних технологій і моделей навчання та виховання; розвиток професійної компетентності вчителя»;

– управлінською: «Створення  оптимальних умов для здобуття якісної освіти, всебічного розвитку особистості учнів, для забезпечення розвитку фахового рівня та росту професійної компетентності педагогів. Робота над створенням позитивного іміджу школи»;

– виховною: «Формування громадянина, морально-духовної, життєво компетентної особистості, здатної самореалізуватися в соціумі».

Для реалізації поставлених проблем  школа:

– орієнтується в управлінні на творчу, вільну особистість педагога, яка відповідає гуманним моральним принципам суспільства;

– орієнтує навчально-виховний процес на здібності, потреби і життєві плани вихованців та їхніх батьків;

– працює над оновленням змісту навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки;

– здійснює навчання у класах філологічного профілю;

– забезпечує можливість учням реалізувати свої пізнавальні інтереси через систему факультативних занять, спецкурсів, гуртків;

– надає учням можливість займатися у різних спортивних секціях.