Конкурс на посаду директора школи

Управління освіти Чернівецької міської ради згідно з інформацією, висвітленою в газеті «Чернівці» від 29 квітня 2021 року №17 (1589) повідомляє, що Чернівецький міський голова, відповідно до рішення міської ради від  30.03.2021 року №152, оголошує  проведення конкурсу на посаду директора  Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Чернівецької міської ради(юридична адреса: 58013, м.Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 7-б).

Умови оплати праці керівників закладів  загальної середньої освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки  від 21.09.2005року (з змінами) №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Складовими оплати праці є:

 • посадовий оклад;
 • підвищення посадового окладу в розмірі 10% згідно Постанови КМУ від 11.01.2018року №22 «Про підвищення оплати праці    педагогічним працівникам»;
 • надбавка за вислугу років від 10 до 30%;
 • надбавка за престижність праці від 5 до 30%% згідно Постанови КМУ від 11.01.2018року №23 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України»;
 • надбавка за високі досягнення в праці до 50% .

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду: громадянство України, вільно володіє державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заява про участь у конкурсі за визначеною  формою;
 • згода на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліст);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 • Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто. Заяви приймаються  20 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 305, тел. 575913, Стецюк Л.М., kadry2@rada.cv.ua).

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам та приймає рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі.

Оприлюднює на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати) та інформацію про трудову діяльність згідно резюме або автобіографії кандидата, з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

Управління освіти Чернівецької міської ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», яке проводиться шляхом письмового тестування, відповідно до Примірного переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 №654.

Перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти , а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробовування.

Обсяг перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти повинен складати не більше 20 сторінок.

Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап – тестування та вирішення ситуаційних завдань.
 • ІІ етап – публічна презентація перспективного плану розвитку загальної середньої освіти.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник управління освіти міської ради, за погодженням з Чернівецьким міським головою, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір відповідно до вимог чинного законодавства України.